Previous Next

Wypadki pracowników

Wypadki pracowników zdarzają się nie tylko i wyłącznie przy pracy, mogą bowiem
występować również w związku z pracą, ale również w drodze do pracy oraz z pracy. 
 
W takim razie jakie obowiązki posiada pracodawca, gdy do wypadku pracownika już dojdzie?

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia okoliczności 
oraz przyczyny wypadku pracodawca, którego pracownik uległ wypadkowi powinien:
- zapewnić udzielenie niezbędnej pierwszej pomocy pracownikowi, który jest poszkodowany
- zabezpieczyć miejsce wypadku
- zbadać okoliczności oraz przyczynę wypadku
- przygotować odpowiednią dokumentację
- zastosować  środki, mające na celu pomoc w zapobiegnięciu kolejnym takim wypadkom

Istotnym jest, aby wymaganą dokumentację powypadkową sporządzić w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia przez osobę, która została poszkodowana w wyniku wypadku.