Previous Next

Ocena ryzyka zawodowego

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów możemy pomóc opracować wzorcową cenę ryzyka zawodowego, którą pracodawca dostosowuje do własnych potrzeb. 
Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracodawca musi odebrać od pracownika oświadczenie, iż zapoznał się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Czy wiesz że, ocena ryzyka zawodowego to jeden z wymogów prawnych, który kontrolowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zgodnie z Art.. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek ocenić oraz udokumentować występowanie ryzyka zawodowego, związane z wykonywaną pracą, a także stosować istotne i niezbędne środki profilaktyczne, które powinny zmniejszać wspomniane ryzyko. Ponadto pracodawca ma również obowiązek poinformować pracownika o tym, że istnieje ryzyko zawodowe, wiążące się z wykonywaną pracą i o zasadach ochrony przed zagrożeniami. • Korzyści dla pracodawcy 
  Dzięki fachowo przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego danego stanowiska, pracodawca zyskuje nowe korzyści, związane m.in. z unikaniem dodatkowych kosztów oraz strat, spełnia przepisy prawne dotyczące oceny ryzyka, może aktywnie zarządzać poziomem ryzyka, ale przede wszystkim zyskuje świadomość na temat tego, jakie mogą występować zagrożenia na danym stanowisku oraz zyskuje potrzebną wiedzę w kwestiach, czy stosuje właściwe i  wystarczające środki profilaktyczne. 

   
 • Kiedy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego?

  Pierwszą taką ocenę na stanowisku pracy należy przeprowadzić przed oddaniem tego stanowiska do użytkowania.

  Trzeba pamiętać, że ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy:

  - podczas zakładania nowych stanowisk
  - jeżeli zostaną wprowadzone zmiany w dotychczas stosowanych środkach ochrony
  - po powstaniu istotnych zmian organizacyjnych i/lub technologicznych
  - w razie wypadku na danym stanowisku

  Zanim pracodawca poinformuje swoich pracowników o ryzyku zawodowym, w pierwszej kolejności powinien ocenić wielkość ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy, a także zastosować odpowiednie środki, mające na celu zapobiegnięcie wszelkim rodzajom wypadków.

  Istnieje bardzo wiele metod wykonywania oceny ryzyka zawodowego uzależnionych od specyfikacji procesów pracy, warto więc zaufać specjalistom, którzy posiadają odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie i chętnie się tym podzielą.