Formularz zgłoszeniowy 607-835-735 / 695-575-503 biuro@szkolenia-partner.pl
Previous Next

Szkolenia BHP - okresowe

                                    Zamawiam szkolenie (wypełnij formularz w 1 min. ) 

W czasie szkoleń BHP wykorzystywane są filmy, prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki bhp i ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia BHP przeprowadzamy w Firmie u Klienta lub w naszej bazie szkoleniowej, a także przez internet za pośrednictwem video konferencji w dowolnym czasie lub udostępniając i omawiając prezentację łącząc się przez skype na żywo. Szkolenia okresowe BHP (online) w formie zdalnej nie mogą odbyć się dla stanowisk robotniczych.

Chcemy dostosować się do Państwa/Twoich potrzeb najlepiej jak tylko potrafimy.Osoby prowadzące szkolenia BHP posiadają wykształcenie wyższe z zakresu bezpieczeństwa i higieny, kompetencje pedagogiczne dla wykładowców oraz uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej.
Pierwsze szkolenie bhp okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, za wyjątkiem osób kierujących pracownikami, dla których szkolenie powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. 


Prowadzimy szkolenia BHP okresowe:

- dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami - zaświadczenie ważne na 5 lat,
- dla pracowników administracyjno-biurowych - zaświadczenie ważne na 6 lat ,
- dla pracowników inżynieryjno-technicznych - zaświadczenie ważne na 5 lat,
- dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - zaświadczenie ważne na 3 lata
(a przy pracach szczególnie niebezpiecznych – na rok)


Szkolenie okresowe BHP
 ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. 
Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku. 

Szkolenie okresowe dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników służb bhp powinno być przeprowadzone w formie seminarium, kursu lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat..