Formularz zgłoszeniowy 607-835-735 / 695-575-503 biuro@szkolenia-partner.pl
Previous Next

Szkolenia BHP - okresowe

Szkolenia BHP - wygodnie i sprawnie - wypełnij i prześlij formularz lub zadzwoń
Szkolenia BHP okresowe przeprowadzamy w dowolnym terminie w formie zdalnej lub w firmie u Klienta. W czasie szkoleń BHP wykorzystywane są filmy, prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki bhp i ochrony przeciwpożarowej. 
Zasada odbycia szkolenia w formie zdalnej jest bardzo prosta, przesyłamy materiały szkoleniowe i link do szkolenia video, które można odtworzyć w najwygodniejszym dla siebie momencie w dniach w których zostało zamówione szkolenie. Po zaliczeniu szkolenia, przesyłamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP wraz z fakturą. 
Instrukcja zamówienia szkolenia w kilku krokach Tel: 607835735                                
KROK 1. Zamówienie szkolenia telefonicznie lub e-mailem poprzez formularz
KROK 2. Otrzymasz fakturę do zapłaty przelewem
KROK 3. Opłać fakturę przelewem 
KROK 4. Po otrzymaniu płatności przesyłamy szkolenie video i materiały szkoleniowe
KROK 5. Zapoznaj się z video szkoleniem i materiałami szkoleniowymi
KROK 6. Zaliczasz szkolenie KROK 7. Otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia e-mailem lub pocztą

Chcemy dostosować się do Państwa/Twoich potrzeb najlepiej jak tylko potrafimy.
ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO KONTAKTU - SŁUŻYMY POMOCĄ!
Tel: 607 835 735 -  szybki kontakt
Tel: 695 575 503
biuro@szkolenia-partner.pl
Osoby prowadzące szkolenia BHP posiadają wykształcenie wyższe z zakresu bezpieczeństwa i higieny, kompetencje pedagogiczne dla wykładowców oraz uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej.
Pierwsze szkolenie bhp okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, za wyjątkiem osób kierujących pracownikami, dla których szkolenie powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. 


Prowadzimy szkolenia BHP okresowe:

- dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami - zaświadczenie ważne na 5 lat,
- dla pracowników administracyjno-biurowych - zaświadczenie ważne na 6 lat ,
- dla pracowników inżynieryjno-technicznych - zaświadczenie ważne na 5 lat,
- dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - zaświadczenie ważne na 3 lata
(a przy pracach szczególnie niebezpiecznych – na rok)


Szkolenie okresowe BHP
 ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. 
Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku. 

Szkolenie okresowe dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników służb bhp powinno być przeprowadzone w formie seminarium, kursu lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat..