Previous Next

Szkolenia BHP Tychy

Oferujemy naszym klientom z Tychów szkolenia bhp dla pracowników i pracodawców. Nasza Firma dostosowuje swoją ofertę do indywidualnych potrzeb Klientów. Dla osób ceniących czas proponujemy również szkolenie zdalnie w dogodnym terminie.

Proponujemy naszym Klientom także kompleksową obsługę BHP, w ramach której pomagamy pracodawcy w wypełnianiu obowiązków określonych przepisami.

ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO KONTAKTU!!
Tel: 607 835 735 -  szybki kontakt
Tel: 695 575 503
biuro@szkolenia-partner.plW ramach świadczenia usług proponujemy Państwu:

 • szkolenia wstępne i okresowe BHP
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego
 • udział w opracowywaniu instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP
 • udział w dochodzeniach powypadkowych
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w badaniach środowiskowych
 • pomoc w dochodzeniach pokontrolnych organów PIP i PIS
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP