Previous Next

Obsługa BHP

Profesjonalnie obsługujemy branże biurowe, biznesowe oraz produkcyjne.

Korzystanie z tej usługi zwiększa poziom świadomości i czujności na nieprawidłowości w Firmie, które mogą narazić pracodawcę na niepotrzebne straty. 
Logicznie, tak to można wyjaśnić : Obsługa BHP i dobra współpraca + Unikanie zagrożeń                                                                                       i profilaktyka  = Twój Zysk 

Oferta obejmuje:

 • szkolenia wstępne i okresowe BHP
 • udział w opracowywaniu instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego
 • prowadzenie wymaganych rejestrów z zakresu BHP
 • pomoc w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki
  niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru odpowiednich środków
  ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz
  przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych
  zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w badaniach środowiskowych
 • pomoc w dochodzeniach pokontrolnych organów PIP i PIS
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP